Category Archives: Tuyển dụng Kinh Doanh

LMS – Nhân viên kinh doanh

Bạn sẽ làm gì ? – Chăm sóc & tạo mối quan hệ tốt với khách hàng– Đến từng cửa hàng sắp xếp trưng bày hàng hóa, kiểm date, thực hiện các hoạt tại động tại điểm bán– Mở rộng thị trường bằng cách tăng thêm số cửa hiệu, tăng thêm số mặt hàng tại […]