Category Archives: Tuyển dụng Marketing

LMH – Phụ trách nhãn hàng

Bạn sẽ làm gì ? 1. Lập và triển khai kế hoạch marketing nhãn hàng tháng, quý, năm: – Lập kế hoạch marketing (kế hoạch khuyến mãi và truyền thông) định kỳ hàng quý và hàng năm cho nhãn hàng phụ trách nhằm đạt mục tiêu đề ra và xây dựng thương hiệu vững mạnh […]

LMH – Nhân viên thiết kế

Bạn sẽ làm gì ? – Thiết kế các hình ảnh cho các hoạt động truyền thông online (hình ảnh cho website, fanpage, banner, email…). – Thiết kế vật liệu trưng bày, ấn phẩm truyền thông offline (tờ rơi, poster, kệ trưng bày, standee …). – Thiết kế biển bảng. – Hỗ trợ làm việc […]

LMS – Phụ trách nhãn hàng

Bạn sẽ làm gì ? 1. Lập và triển khai kế hoạch marketing nhãn hàng tháng, quý, năm: – Lập kế hoạch marketing (kế hoạch khuyến mãi và truyền thông) định kỳ hàng quý và hàng năm cho nhãn hàng phụ trách nhằm đạt mục tiêu đề ra và xây dựng thương hiệu vững mạnh […]